Svenska Skolan i DC – Kulturfonden

Vad är kulturfonden?

Syftet med kulturfonden är att erbjuda tillfälligt stöd till familjer som har svårt att betala terminsavgiften.  Kontinuerlig språkundervisning ses som mycket viktig för att utveckla goda språkkunskaper och svenska skolans målsättning är att vara ett stöd i barnens svenska språkutveckling samtidigt som skolan också är en viktig bro mellan svenska familjer i Washington DC och den svenska kulturen. Skolan spelar därför inte enbart en akademisk roll utan erbjuder också en viktig social gemenskap och ett socialt stöd för många svenska familjer i Washington, DC.

Vad är det stödet ska täcka/användas till?

Stödet ges som en rabbat på terminsavgiften. Stödet avser vara ett tillfälligt stöd för familjer som hamnat i plötsligt ekonomiskt trångmål. Trots att stödet avser vara tillfälligt kan föräldrar och vårdnashavare ansöka om stöd flera terminer.

Vem får söka bidrag ur kulturfunden?

Sökanden skall vara:

  • elever över 15 år inskrivna på svenska skolan,
  • föräldrar eller vårdnadshavare till elever inskrivna på svenska skolan.

Att söka ur fonden/ Hur gör man?

Ansökan om stöd skall vara inne före den 20 december för vårterminen eller den 20 augusti för höstterminen.
Ansökan skall ske skriftligt till skolans ordföranden via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. I ansökan skall klargöras:


  • varför ansökan om stöd görs

  • anledning till det ekonomiska trångmålet

Hur fattas beslut?

Ansökan som inkommer till skolans ordföranden behandlas konfidentiellt. Endast skolans ordförande samt kassör har tillgång till enskildes personliga uppgifter. Skolans ordförande och kassör presenterar förslag om stöd till skolans styrels.  Beslut om stöd fattas av skolans styrelse vid nästa ordinarie styrelsemöte.

Beslut meddelas via epost av skolans ordförande.

Frågor om kulturfonden

Om du har frågor om kulturfonden kontakta gärna skolans ordförande via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..