Mission

Swedish School

The mission of the Swedish School for Children is to teach Swedish language, culture, and values to the global citizens of tomorrow in an open minded, creative, and academically challenging environment.
Målsättning

Svenska Skolan

Svenska Skolan för Barns målsättning är att lära ut svenska språket, kultur och värderingar till morgondagens världsmedborgare, i en vidsynt och akademiskt stimulerande miljö.

En fast punkt för svenskar i  DC, MD och VA

Svenska skolan i Washington, DC grundades på 1970-talet och har idag elever i åldrarna 3-18 år. Skolan har blivit en fast punkt för svenskarna i området. Vi har åtta klasser, samt en lekgrupp för de allra yngsta.

Skolan ligger långt framme, både akademiskt och storleksmässigt. Räknat i antalet elever som har rätt till statsbidrag (eleverna måste vara 6 år eller äldre och ha minst en förälder som har svenskt medborgarskap) låg vår skola år 2015 på 17:e plats av de 135 skolor i hela världen som undervisar i kompletterande svenska.

Skolan har dessutom en gymnasieklass, för elever mellan 13-17 år, vilket är rätt unikt. De flesta av våra “systerskolor” i Nordamerika tappar eleverna när barnen kommer upp i 12-årsåldern.

Skolan ägs och drivs i form av en ideell förening som föräldrarna automatiskt blir medlemmar i när de anmäler sitt barn till skolan. Skolans formella namn är The Swedish School for Children, Inc. Skolan är registrerad som en non profit organisation i Virginia.

Föreningens styrelse väljs bland skolans föräldrar på årsmötet som hålls i september varje år. Styrelsen ordnar även ett föräldramöte varje vårtermin.

Alla barn som har “svenska som ett levande språk I hemmet” är välkomna. Formuleringen är Skolverkets och ett krav för att skolan ska få statsbidrag för elever i skolåldern. Detta betyder att minst en familjemedlem- det kan vara mamma, pappa eller mormor- pratar svenska med eleven hemma. Då får eleven det stöd som behövs för att hänga med på lektionerna, ha roligt och förstå. Vi har bara undervisning 2,5 timmar i veckan och det räcker inte med att bara prata svenska då, för att eleverna ska lära sig svenska.

Skolan följer Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och har även en egen kursplan

Kursplan

Våran Ambition

Ambitionen är att motivera eleverna att utveckla sina kunskaper i svenska språket och om Sverige - samhällskunskap, historia, geografi, kultur, traditioner och sedvänjor.  Undervisningen i de äldre klasserna bygger mycket på berättandets konst. Vi har duktiga lärare som kan väcka ungdomarnas nyfikenhet och lust att lära. Genom att berätta om enskilda, ofta kända,  svenskars öden väcks Sveriges historia och samhälle till liv. 

Känner ni till exempel till uppfinnaren John Ericsson och bombmannen Anton Nilsson?
Läsandet står i centrum för inlärningen på skolan och vi har ett stort bibliotek, med det senaste inom barnbokslitteraturen i Sverige.

Vi är stolta över vår lilla svenska värld på skolan och den närs, bokstavligen, av fikat vid 10.30 varje lördag, då vi möts kring hembakat bröd och kaffe.

Ni är alltid välkomna att hälsa på oss på skolan för att se om den passar er familj. Hör då gärna av er till ordföranden eller rektorn.

Välkomna!

  • Svenska Skolan

Om oss

Skolan följer Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och har även en egen kursplan