class mom and pap gruppenMamma och Pappa gruppen är för de allra yngsta (0-3 år) och deras föräldrar. Vi träffas 9:30 på lördagsmorgonen.

class lekgruppenLekgruppen finns för barn som ännu är för små för att börja knattegruppen, dvs. under 4 år. Den träffas varje lördag mellan 9.30 och 10.30 och läser svenska böcker, sjunger svenska sånger, leker svenska lekar och pysslar.

class knattegruppen
I knattegruppen använder vi varken bokstäver eller siffror eller något teoretiskt som symboliserar dessa. I stället betonar vi den muntliga framställningen genom sånger och lekar.

class grupp1Grunden för gruppen ligger i att lyssna på ljud, kunna härma dem samt på att utveckla uthållighet. Ljuden binds sedan med bild- och bokstavssymboler, framför allt med substantiv.

class grupp2I grupp II inleder vi studiet av ord och börjar med små korta ord där vokalerna betonas. Eleverna skriver enkla korta meningar, där de t.ex. beskriver saker.

class grupp3I denna grupp börjar vi första gången skriva sammanhållande små berättelser eller beskrivning-ar. Därmed kommer vi också in på adjektivens och pronominas styrning av substantiven.

class grupp4I denna grupp utökas övningarna i ordklasserna och vi inleder ett mer formellt studium av substantiv, adjektiv och pronomina. Dessutom inleder vi studiet av verbens regelbundna och oregelbundna tempusformer.

class grupp5Eftersom denna åldersgrupp i allt ökande omfattning har omfattande språkstudier på sina skolor är det lämpligt att vi ibland gör jämförelser mellan olika språk.

class grupp6Eftersom eleverna ibland tillbringar tre till fyra år i den här avslutande klassen finns det stora skillnader mellan ”nybörjarna” och de i avgångsåldern.

  • Svenska Skolan

Anmälan och Information

The Swedish School for Children in Washington DC is a meeting point for Swedish and part-Swedish families in the greater Washington area.