NinaAndgrenJag heter Nina Andgren och har varit ledare på Svenska Skolan för Barn sedan 2010.

Det här tycker jag är viktigaste med undervisningen: Det viktigaste med Mamma- och Pappa gruppen är att vi föräldrar ger stöd till varandra i våra barns språkutveckling, samt att barnen känner sig hemma och träffar andra barn som också kan svenska.

Karolina HamiltonJag heter Karolina Hamilton och har varit lärare på Svenska Skolan för Barn sedan 2015.

Det här tycker jag är viktigaste med undervisningen: Att vi har roligt medan vi lär oss.

AnettePineda2Jag heter Anette Pineda och har varit lärare på Svenska Skolan för Barn sedan 2012.

Det här tycker jag är viktigaste med undervisningen: I knattegruppen är det viktigt att barnen får möjlighet att utveckla sitt ordförråd och får använda sitt svenska språk på så många olika sätt som möjligt, genom sånger, ramsor, sagor och lekar. Det är också viktigt att de får umgås med andra barn som pratar svenska.

MaryamFouronianJag heter Maryam Fouronian och har varit lärare på Svenska Skolan för Barn sedan 2015.

Det här tycker jag är viktigaste med undervisningen: Att möta barnen där de är, se barnens starka sidor och på så vis stimulera dem till att anta nya utmaningar samt att omvärdera mitt arbete ständigt så att det fungerar.

MariaDunnJag heter Maria Dunn, och undervisar gruppen med barn mellan sex och åtta år.

Det här tycker jag är viktigaste med undervisningen: Det viktigaste med undervisningen på vår skola är att se till att eleverna utvecklar sitt både muntliga och skriftliga språk, underhåller den svenska kulturen, och kan senare ha möjligheter att studera i Sverige.

Monica KoppelmanJag heter Monica Koppelman och har varit lärare på Svenska Skolan för Barn sedan 2013.

Det här tycker jag är viktigaste med undervisningen: Mitt uppdrag som lärare på vår skola upplever jag är att försöka hitta vägar att stödja barn och dess familjer i att skapa och/eller upprätthålla nyfikenheten och intresset för det svenska språket och den svenska kulturen. Just nyfikenhet och intresse i kombination med kamratskap och stimulerande lektioner är förutsättningar för lyckade lördagsmorgnar för barn, föräldrar och lärare. Därför är min ambition att så långt jag kan förena nytta med nöje i min undervisning.

Amanda OrthJag heter Amanda Orth och har varit lärare på Svenska Skolan för Barn sedan 2014.

Det här tycker jag är viktigaste med undervisningen: Bra kommunikation mellan lärare, elever och föräldrar. Att eleverna har en klar målsättning.

GunneliCambataJag heter Gunneli Cambata och har varit lärare på Svenska Skolan för Barn sedan 2010.

Det här tycker jag är viktigaste med undervisningen: Att engagera barnen och göra dem nyfikna att få veta mera.

Tove Anders ElfstromJag heter Tove Anders Elfström och har varit lärare på Svenska Skolan för Barn sedan 2004.

Det här tycker jag är viktigaste med undervisningen: Att få umgås med unga människor som tycker att sitt svenska kulturarv är viktigt och att förbindelserna dit är intressanta.

  • Svenska Skolan

Anmälan och Information

The Swedish School for Children in Washington DC is a meeting point for Swedish and part-Swedish families in the greater Washington area.