Pysslet brukar vara åldersanpassat och är oftast klipp och klistra eller rita och teckna. Efter lekträffen fikar vi med de andra barnen i svenska skolan (dagens höjdpunkt för många av barnen).  Varannan vecka är skolans bibliotek öppet, vilket är en stor tillgång för dig som vill ha svenska barnböcker och DVD filmer. Lekgruppen är en del av Svenska Skolan för Barn, men det utövas mer som ett föräldrakooperativ och anställer ingen lärare.

Träffa Läraren

  • Svenska Skolan

Anmälan och Information

The Swedish School for Children in Washington DC is a meeting point for Swedish and part-Swedish families in the greater Washington area.