Nya föräldrar

Anmälan

Vi ber nya föräldrar ta kontakt med skolans rektor Tove Anders Elfström, innan anmälan via epost för ett orienteringssamtal.  Vi får genom detta samtal mer information om barnets språkkunskaper och kan då bättre avgöra vilken klass som är lämplig. rektor@svenskaskolanwashingtondc.org
för inlärning

Bästa möjliga miljö

Vi finner det värdefullt när nya föräldrar använder sig av detta samtal för att ge oss en bild av sitt eller sina barns svenska kunskaper och låter skolan avväga lämplig placering.

Pysslet brukar vara åldersanpassat och är oftast klipp och klistra eller rita och teckna. Efter lekträffen fikar vi med de andra barnen i svenska skolan (dagens höjdpunkt för många av barnen).  Varannan vecka är skolans bibliotek öppet, vilket är en stor tillgång för dig som vill ha svenska barnböcker och DVD filmer. Lekgruppen är en del av Svenska Skolan för Barn, men det utövas mer som ett föräldrakooperativ och anställer ingen lärare.

Träffa Läraren

  • Svenska Skolan

Anmälan och Information

The Swedish School for Children in Washington DC is a meeting point for Swedish and part-Swedish families in the greater Washington area.