Nya föräldrar

Anmälan

Vi ber nya föräldrar ta kontakt med skolans rektor Tove Anders Elfström, innan anmälan via epost för ett orienteringssamtal.  Vi får genom detta samtal mer information om barnets språkkunskaper och kan då bättre avgöra vilken klass som är lämplig. rektor@svenskaskolanwashingtondc.org
för inlärning

Bästa möjliga miljö

Vi finner det värdefullt när nya föräldrar använder sig av detta samtal för att ge oss en bild av sitt eller sina barns svenska kunskaper och låter skolan avväga lämplig placering.

Vi fortsätter att arbetet med substantiven och i synnerhet betonar ental- och flertalsformerna. En studie av verben kan t.ex. påbörjas genom att skriva enkla berättelser i en tempusform. Högläsningen ägnar sig åt längre berättelser fast med relativt enkelt ordval och elevernas uttal rättas i förekommande fall. Det är viktigt att sådana rättelser görs på ett passande sätt så att eleverna uppfattar nyansen i uttalet och ändrar sitt uttal. Här inleds, på så sätt, en vana vid att instrueras i uttal och förmågan att höra små skillnader av t.ex. kort eller lång vokal och påföljande stavningsskillnader. Övningar med olika stavningar av j-ljudet inleder studierna av de olika sätten svenskan stavar specifika svenska ljud. Berättelserna ger eleverna också grundvalen för glosövningar och läxor kring ordförrådet. Mer vardagliga berättelser än sagor kan användas och elevernas egna erfarenheter kan vara utgångspunkten för mycket av skrivarbetet. Men det är nu också lämpligt att använda deras svenska bakgrund som teman för naturbeskrivningar och kultur-orienterade upplevelser. Läxorna består i att lära sig glosor från text-material och använda dem i meningar; att kunna översätta dom samt att kunna göra enkla böjningar av substantiv. Andra läxor kan vara att läsa korta stycken eller skriva färdigt korta stycken hemmavid med hjälp av föräldrarna. Undervisningen sker i huvudsak på svenska, medan individuell hjälp ges då och då till elever som har bristande baskunskaper. Målet är att eleverna lär sig att följa alla anvisningar på svenska och att lärarna anpassar sin talhastighet och ordval så att ett minimum av engelska är nödvändigt.

Träffa Läraren

  • Svenska Skolan

Anmälan och Information

The Swedish School for Children in Washington DC is a meeting point for Swedish and part-Swedish families in the greater Washington area.