Främst ägnar sig grupp VI åt att utvidga vokabulären genom vidsträckta uppgifter av läsmaterial. Speciella uttryck och etymologi ägnas särskilt intresse. Systematiska och repetitiva övningar i hela grammatikområdet strävar åt att befästa grundfärdigheter. I synnerhet övas de skriftliga färdigheterna och användandet av ett rikt och uttrycksfullt språk. Eleverna uppmanas att korrigera sig själva och att uttrycka sig personligt. Eftersom vi använder tidnings- och tidskriftstexter samt läser svensk skönlitteratur ägnas en hel del tid åt att dechiffrera slang, tidsfärgade ordvändningar, yrkesfraser och åt att göra jämförelser med andra språk. Vi gör översikter av grammatiska regler, som t.ex. deklinationerna och utrum och neutrum reglerna; inledande adverbialsatser m.m. för att repetera och befästa mycket av det material som eleverna tidigare har gått genom i de lägre grupperna. Eleverna studerar också reguljära grammatiktexter för att bättre förstå regelverket som styr användningen av olika ändelser och liknande fenomen. I det sammanhanget används också andra språk, främst engelskan, spanskan och franskan, för att lyfta fram likheter och skillnader. Läxor består i stor del till att läsa längre avsnitt i noveller eller romaner; att läsa och översätta svåra ord i tidningsartiklar samt att öva grammatik i speciella övningsböcker för svenska som andraspråk. Dessutom diskuterar eleverna regelbundet aktuella spörsmål för att öva sig att uttrycka sig med precision och på ett nyanserat sätt. Undervisningen sker på svenska, med undantag för de gånger vi gör språkjämförande analyser eller försöker översätta ovanliga specialuttryck. För den här gruppen används också ordböcker i stor omfattning för att finna synonymer och bredda ordförrådet. Målet med den äldsta gruppens undervisning är att förbereda dem att delta obehindrat i en svensk konversation och att de utan större svårigheter kan förstå tidningsartiklar, radio och TV.

Träffa Läraren

  • Svenska Skolan

Anmälan och Information

The Swedish School for Children in Washington DC is a meeting point for Swedish and part-Swedish families in the greater Washington area.