Denna grupp gör nu genomgående studier av alla ordklasser och, bland annat, övar substantivens deklinationer, alla verbets tempusformer, de komparativa formerna av adverb och adjektiv, olika klasser av pronomina och användningen av prepositioner. Dessutom studerar denna klass substantivets konkreta och abstrakta natur. I meningsbyggnaden diskuterar vi syftningsfel. subjekt och objekt, hur man formulerar frågor samt direkt eller omvänd ordföljd. Mycket av undervisningen sker genom gemensamma genomgångar på krittavlan med begreppsförklaringar följt av uppgifter i övningsböcker där eleverna arbetar individuellt eller i par. Vad stavningen beträffar tar vi nu itu med sj-ljudets många olika stavningssätt. Läxorna består av längre läsuppgifter, översättningsuppgifter, glosövningar och en del läxuppgifter återföljs av läxprov. Materialet för läsning blir alltmer aktuellt eller åtminstone relaterat till elevernas egna upplevelser vare sig det speglas i nutidsfrågor eller i historiskt material. Formella övningar i övningsböcker används för att gnugga in begrepp och diskussioner och muntliga presentationer tränar eleverna att ge anföringar om allehanda ämnen. I denna klass är det viktigt att eleverna nästan uteslutande undervisas på svenska, emedan vi gör undantag för elever vid specifika tillfällen. Oftast är det vid jämförelser med engelskan eller andra språk som det kan vara nödvändigt att använda engelskan för att påpeka språktypiska element inför hela klassen.

Träffa Läraren

  • Svenska Skolan

Anmälan och Information

The Swedish School for Children in Washington DC is a meeting point for Swedish and part-Swedish families in the greater Washington area.