Jämförande studier av engelskans och svenskans användning av presens och infinitiv görs för att hjälpa eleverna skilja på olika verbformer. Specifika övningar för att känna igen verbets tempusformer; för att öva in substantivets pluralformer, bestämda form och genitivformerna skall an-vändas för att öka elevernas skicklighet. Bland annat kan övningar att ändra en tempusform till en annan användas, eller att använda flera olika former av substantiv tillsammans med de riktiga pronomenformerna. Dessutom skall studiet av prepositioner och adverb inledas. Färdigheter i ordkunskap och meningsbyggnad övas genom diskussioner, uppsatsskrivning samt genom ett väl valt läsmaterial. Vi använder utvalda texter från andra källor än läromedel för att utöka vokabulären och använder glosor som läxmaterial. I övningarna beträffande stavning fortsätter vi nu med de olika användningarna av å, ä och ö. Dessutom repeterar vi dubbelkonsonanternas regler. Högläsning och annan muntlig framställning används för att öva uttal. I denna ålder blir det allt viktigare att ämnesinnehållet samt samtalstonen stämmer med eleverna, så att vi kan bibehålla deras intresse för studierna. Läxor består av längre stycken att läsa och förstå (med hjälp av lexikon och föräldrar), grammatikövningar och skrivövningar. Korsord och dylika övningsformer används för att göra undervisningen rolig och utmanande. Undervisningen sker i huvudsak på svenska och undantag görs i de fall en enskild elev fastnar med en uppgift och behöver hjälp.

Träffa Läraren

  • Svenska Skolan

Anmälan och Information

The Swedish School for Children in Washington DC is a meeting point for Swedish and part-Swedish families in the greater Washington area.