(”Min hund är brun”). Genom detta tar vi också upp den första ordklassen: substantiven. Vi skall också introducera ental och flertal i det här sammanhanget. Varje dag bör ha ett tydligt tema vilket, i vissa fall, kan förlängas över flera veckor. Det är viktigt att alla elever skriver, talar, lyssnar och läser lite varje vecka och att de kommer in i en rutin så att de vet vad som förväntas av dem varje lördag. Under talövningarna (konversation eller frågor-och-svar) är det viktigt att alla lyssnar; att de får tillfälle att upprepa och lära in rätt uttal. Vokalljuden betonas, och i mån om tid, också konsonanterna. Lärare har tidigare med framgång använt sig av högläsning av sagor för att fånga elevernas intresse. Läxorna består av att kunna stava enkla ord rätt samt att kunna uttala väl valda ord riktigt. Bokstäverna å, ä och ö bearbetas särskilt med exempel från enkla ord och namn. Ett visst mått med engelska kan vara nödvändigt att använda i undervisningen för att ge individuella elever anvisningar för språkövningar.

Träffa Läraren

  • Svenska Skolan

Anmälan och Information

The Swedish School for Children in Washington DC is a meeting point for Swedish and part-Swedish families in the greater Washington area.