Under året gnuggas sålunda ljuden, bilderna och bokstäverna successivt så att vid årets slut eleverna kan uttala bokstäverna med svensk ljudsättning och att de behjälpligt kan skriva och illustrera dem med enkla bilder: S = Svan; T = Tjur osv. Läraren övar eleverna med lekar och sånger, med pyssel och klappövningar så att de olika momenten är fängslande och inlevelsefulla. Arbetspassens längd skall avstämmas till åldersgruppens förmåga och uthållighet. Enkla läxor, såsom att skriva bokstäver och rita, bör ges med jämna mellanrum och föräldrarna bör uppmanas att hjälpa sina barn regelbundet med läxorna. Undervisningen sker på svenska och med hjälp av lärarassistenten hoppas vi att ytterst lite engelska behöver användas i undervisningen.

Träffa Läraren

  • Svenska Skolan

Anmälan och Information

The Swedish School for Children in Washington DC is a meeting point for Swedish and part-Swedish families in the greater Washington area.