Nya föräldrar

Anmälan

Vi ber nya föräldrar ta kontakt med skolans rektor Tove Anders Elfström, innan anmälan via epost för ett orienteringssamtal.  Vi får genom detta samtal mer information om barnets språkkunskaper och kan då bättre avgöra vilken klass som är lämplig. rektor@svenskaskolanwashingtondc.org
för inlärning

Bästa möjliga miljö

Vi finner det värdefullt när nya föräldrar använder sig av detta samtal för att ge oss en bild av sitt eller sina barns svenska kunskaper och låter skolan avväga lämplig placering.

Det är ytterst viktigt att vi är tydliga i vårt uttal och att meningsbyggnaden vi använder är enkel och förståelig. Till-sammans med föräldrarna bygger vi, främst, vanan att komma varje lördag och att delta villigt i verksamheten. Vi undervisar föräldrarna lika mycket som barnen och ger dem sånger, ramsor och lekar som de kan använda hemma. Dessutom försöker vi hjälpa barnen genom att låta dem höra så mycket svenska som möjligt. Genom att ge enkla anvisningar och be barnen göra olika saker när vi sjunger och leker får vi dem att följa instruktioner, vilket är mycket viktigt i de påföljande åldersgrupperna. All undervisning, sånger och lekar sker på svenska och eftersom svensktalande föräldrar är med förväntar vi oss att deras stöd i verksamheten gör det möjligt för barnen att delta utan att engelskan används.

Träffa Läraren

  • Svenska Skolan

Anmälan och Information

The Swedish School for Children in Washington DC is a meeting point for Swedish and part-Swedish families in the greater Washington area.