Nya föräldrar

Anmälan

Vi ber nya föräldrar ta kontakt med skolans rektor Tove Anders Elfström, innan anmälan via epost för ett orienteringssamtal.  Vi får genom detta samtal mer information om barnets språkkunskaper och kan då bättre avgöra vilken klass som är lämplig. rektor@svenskaskolanwashingtondc.org
för inlärning

Bästa möjliga miljö

Vi finner det värdefullt när nya föräldrar använder sig av detta samtal för att ge oss en bild av sitt eller sina barns svenska kunskaper och låter skolan avväga lämplig placering.

Eleverna ska kunna leva sig in i orienteringsämnen och delta i tal och skrift på lektionerna. Undervisningen är anpassad till elevernas ålder och nivå i svenska.

  • Naturkunskapen kräver ett särskilt omnämnande. Vi riktar oss in på intresset av naturen som vi har runtomkring oss, alltså den amerikanska. (Eleverna behöver inte nödvändigtvis älska fjäll de aldrig upplevt.)
  • Samhällskunskapen handlar om hur det svenska samhället fungerar, till exempel styrelseskick och arbetsmarknad. Detta ämne passar i synnerhet de äldsta grupperna.
  • Historieundervisningen börjar i årskurs 3, med vikingarna, och varje årskurs har sin tidsperiod. Den äldsta gruppen studerar industraliseringen och välfärdsstatens framväxt.

Eleverna går oftast i samma klass i två eller tre år (vi har 6 ”årskurser” mot den ordinarie skolans 12). För att det inte ska bli tjatigt för eleverna läggs undervisningen upp i två- eller treårssjok, där delmomenten läggs in över en period av två eller tre år. Detta gör det också möjligt att lägga in mer material i undervisningen. Lärarna håller ordning på vilka elever som studerat vad och erbjuder på så vis en heltäckande utbildning.

Läs om våra klasser

  • Svenska Skolan

Anmälan och Information

The Swedish School for Children in Washington DC is a meeting point for Swedish and part-Swedish families in the greater Washington area.