Eleverna ska kunna leva sig in i orienteringsämnen och delta i tal och skrift på lektionerna. Undervisningen är anpassad till elevernas ålder och nivå i svenska.

  • Naturkunskapen kräver ett särskilt omnämnande. Vi riktar oss in på intresset av naturen som vi har runtomkring oss, alltså den amerikanska. (Eleverna behöver inte nödvändigtvis älska fjäll de aldrig upplevt.)
  • Samhällskunskapen handlar om hur det svenska samhället fungerar, till exempel styrelseskick och arbetsmarknad. Detta ämne passar i synnerhet de äldsta grupperna.
  • Historieundervisningen börjar i årskurs 3, med vikingarna, och varje årskurs har sin tidsperiod. Den äldsta gruppen studerar industraliseringen och välfärdsstatens framväxt.

Eleverna går oftast i samma klass i två eller tre år (vi har 6 ”årskurser” mot den ordinarie skolans 12). För att det inte ska bli tjatigt för eleverna läggs undervisningen upp i två- eller treårssjok, där delmomenten läggs in över en period av två eller tre år. Detta gör det också möjligt att lägga in mer material i undervisningen. Lärarna håller ordning på vilka elever som studerat vad och erbjuder på så vis en heltäckande utbildning.

Läs om våra klasser

  • Svenska Skolan

Anmälan och Information

The Swedish School for Children in Washington DC is a meeting point for Swedish and part-Swedish families in the greater Washington area.