Nya föräldrar

Anmälan

Vi ber nya föräldrar ta kontakt med skolans rektor Tove Anders Elfström, innan anmälan via epost för ett orienteringssamtal.  Vi får genom detta samtal mer information om barnets språkkunskaper och kan då bättre avgöra vilken klass som är lämplig. rektor@svenskaskolanwashingtondc.org
för inlärning

Bästa möjliga miljö

Vi finner det värdefullt när nya föräldrar använder sig av detta samtal för att ge oss en bild av sitt eller sina barns svenska kunskaper och låter skolan avväga lämplig placering.

2019 Skolkalender

Vårterminen 2019
5:e januari till den 18: maj, 2019

Registrera dina barn före den 31:a december 2018 kl 11:59pm.
Terminen börjar lördagen den 5:e januari 2019, med upprop kl. 9.30.

Registrera

 

Terminavgifter

Mamma och Pappa-gruppen (0-3 år)

$75 per familj
2:a, 3:e, 4:e barn 10% discount

Lekgruppen (3-4 år)

1:a barn $305
2:a, 3:e, 4:e barn 10% discount

Knattegruppen - Grupp VI (4-18 år)

1:a barn $335
2:a, 3:e, 4:e 10% discount

Nya föräldrar

Nya föräldrar måste innan anmälan kontakta rektor för ett orienterande samtal och få besked om det finns tillgänglig/a plats/er. Vi finner det mycket värdefullt när nya föräldrar använder sig av detta samtal för att ge oss en bild av sitt eller sina barns färdigheter och tillåter skolan att avväga lämplig placering. Det ger alla en möjlighet att skapa den bästa möjliga miljön för inlärning. Vi begränsar de yngre klasserna till max 12 elever. Vi har vid vissa tillfällen tyvärr inte haft plats för alla sökanden och vill väldigt gärna undvika missförstånd på det här sättet.

Kontakta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  • Svenska Skolan

Anmälan och Information

The Swedish School for Children in Washington DC is a meeting point for Swedish and part-Swedish families in the greater Washington area.