Nya föräldrar

Anmälan

Vi ber nya föräldrar ta kontakt med skolans rektor Tove Anders Elfström, innan anmälan via epost för ett orienteringssamtal.  Vi får genom detta samtal mer information om barnets språkkunskaper och kan då bättre avgöra vilken klass som är lämplig. rektor@svenskaskolanwashingtondc.org
för inlärning

Bästa möjliga miljö

Vi finner det värdefullt när nya föräldrar använder sig av detta samtal för att ge oss en bild av sitt eller sina barns svenska kunskaper och låter skolan avväga lämplig placering.

2018 Skolkalender

Varminen 2018 börjar lördagen 6:e januari, med upprop kl. 9.30.
Avslutningen är lördagen 19:e maj 2018.

Registrera

Terminavgifter

Mamma och Pappa-gruppen (0-3 år)

$75 per familj

Lekgruppen (3-4 år)

1:a barn $295
2:a, 3:e, 4:e barn $295

Knattegruppen - Grupp VI (4-18 år)

1:a barn $325
2:a, 3:e, 4:e barn $295

Förseningsavgift

$25 efter den 01.31.2018

Nya föräldrar

Nya föräldrar måste innan anmälan kontakta rektor för ett orienterande samtal och få besked om det finns tillgänglig/a plats/er. Vi finner det mycket värdefullt när nya föräldrar använder sig av detta samtal för att ge oss en bild av sitt eller sina barns färdigheter och tillåter skolan att avväga lämplig placering. Det ger alla en möjlighet att skapa den bästa möjliga miljön för inlärning. Vi begränsar de yngre klasserna till max 12 elever. Vi har vid vissa tillfällen tyvärr inte haft plats för alla sökanden och vill väldigt gärna undvika missförstånd på det här sättet.

Kontakta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anmälning/Registration

Inför höstterminen måste också medical information fyllas i. Ta med den till uppropet.

New families should fill out both the online and medical form. Returning parents will have to fill out the additional medical information form only in the fall, unless there are changes.

Använd online blanketten. Om du vill betala med check ange "offline payment" och ta med en check till uppropet eller postan den till
The Swedish School For Children, 
P.O. Box 6313, 
Falls Church, VA 22040.

Please use the online payment form. If you prefer paying with a check use the "offline option" and bring your payment on the first day of school or mail the check to The Swedish School For Children, 
P.O. Box 6313, 
Falls Church, VA 22040.

Vi ses då!

Registrera

  • Svenska Skolan

Anmälan och Information

The Swedish School for Children in Washington DC is a meeting point for Swedish and part-Swedish families in the greater Washington area.

Anmäl dina barn!

Skolan tar emot svensktalande barn och ungdomar av alla nationaliteter i åldrarna 4-18 år. Höstterminen börjar lördagen 9:e september 2017, med upprop kl. 9.30.