Mission

Swedish School

The mission of the Swedish School for Children is to teach Swedish language, culture, and values to the global citizens of tomorrow in an open minded, creative, and academically challenging environment.
Målsättning

Svenska Skolan

Svenska Skolan för Barns målsättning är att lära ut svenska språket, kultur och värderingar till morgondagens världsmedborgare, i en vidsynt och akademiskt stimulerande miljö.

Föreningens styrelse väljs bland skolans föräldrar och har 10 medlemmar. Val av styrelse plus val av revisorer och valberedning sker på årsmötet som hålls i September varje år. Styrelsen ordnar ett föräldramöte varje vårtermin, vanligen i april.

Chairman: Erik Hällström
Vice Chairman: Niklas Munck
Secretary: Erik Lundbäck
Treasurer: Annette Pettersson Brown

At Large:
Magnus Carlsson
Erik Fernström
Camilla Grant
Dana Kedar
Stefanos Ghebrehawariat
Henrik Sundqvist

Kontaktera Styrelsen

  • Svenska Skolan

Om oss

Skolan följer Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och har även en egen kursplan