Mission

Swedish School

The mission of the Swedish School for Children is to teach Swedish language, culture, and values to the global citizens of tomorrow in an open minded, creative, and academically challenging environment.
Målsättning

Svenska Skolan

Svenska Skolan för Barns målsättning är att lära ut svenska språket, kultur och värderingar till morgondagens världsmedborgare, i en vidsynt och akademiskt stimulerande miljö.

Contact

Position:
Vice-Chairman

Contact Form

Send an Email
(optional)
  • Svenska Skolan

Om oss

Skolan följer Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och har även en egen kursplan