Skolkalender och Information

Här kan du få reda vad vi håller på med i Svenska Skolan, vilka evenemang, svenska traditioner, eller kalas vi planerar för både barnen och föräldrar .
Daily View
Saturday, May 12, 2018

Skoldag (Sat. 12 May, 2018 9:30 am - 12:00 pm)

Sexan 9.00-12-00    
Övr. klasser 9.30-12.00    
Återlämning av biblio-    
teksmaterial och A/V    
Sångövningar med Sexan   

Categories

 
 
 

Search Calendar

Powered by JCal Pro - the Joomla Calendar