Skolkalender och Information

Här kan du få reda vad vi håller på med i Svenska Skolan, vilka evenemang, svenska traditioner, eller kalas vi planerar för både barnen och föräldrar .

Skoldag: Höstteminen 2018-19

Date: Saturday, September 08, 2018 9:15 am - 12:00 pm
Duration: 2 Hours 45 Minutes

Höstteminen 2018-19 börjar lördagen den 8:e september, med upprop kl. 9.15.
Föräldrar: 9.15
Allmän information & upprop klassvis.   

Search Calendar