Skolkalender och Information

Här kan du få reda vad vi håller på med i Svenska Skolan, vilka evenemang, svenska traditioner, eller kalas vi planerar för både barnen och föräldrar .

Skoldag

Date: Saturday, May 12, 2018 9:30 am - 12:00 pm
Duration: 2 Hours 30 Minutes

Sexan 9.00-12-00    
Övr. klasser 9.30-12.00    
Återlämning av biblio-    
teksmaterial och A/V    
Sångövningar med Sexan   

Search Calendar