Skolkalender och Information

Här kan du få reda vad vi håller på med i Svenska Skolan, vilka evenemang, svenska traditioner, eller kalas vi planerar för både barnen och föräldrar .

Skoldag

Date: Saturday, September 30, 2017 9:30 am - 12:00 pm
Duration: 2 Hours 30 Minutes

Sexan 9.00-12.00    
Övr. klasser 9.30-12.00  

Search Calendar