Skolkalender och Information

Här kan du få reda vad vi håller på med i Svenska Skolan, vilka evenemang, svenska traditioner, eller kalas vi planerar för både barnen och föräldrar .
Events under 'School'
Tuesday, February 20, 2018

Event Name

Date

Skoldag

Sexan 9.00-12.00    
Övr. klasser 9.30-12.00    
Bibliotek

Saturday, February 24, 2018 9:30 am - 12:00 pm
This event does not repeat

Skoldag

Sexan 9.00-12.00    
Övr. klasser 9.30-12.00   

Saturday, March 03, 2018 9:30 am - 12:00 pm
This event does not repeat

Skoldag

Sexan 9.00-12.00    
Övr. klasser 9.30-12.00    
Bibliotek

Saturday, March 10, 2018 9:30 am - 12:00 pm
This event does not repeat

Skoldag

Sexan 9.00-12.00    
Övr. klasser 9.30-12.00   

Saturday, March 17, 2018 9:30 am - 12:00 pm
This event does not repeat

Skoldag

Sexan 9.00-12.00    
Övr. klasser 9.30-12.00    
Bibliotek

Saturday, March 24, 2018 9:30 am - 12:00 pm
This event does not repeat

Skoldag

Sexan 9.00-12.00    
Övr. klasser 9.30-12.00    
Bibliotek   

Saturday, April 07, 2018 9:30 am - 12:00 pm
This event does not repeat

Skoldag

Sexan 9.00-12.00    
Övr. klasser 9.30-12.00   

Saturday, April 14, 2018 9:30 am - 12:00 pm
This event does not repeat

Skoldag

Sexan 9.00-12.00    
Övr. klasser 9.30-12.00    
Bibliotek   

Saturday, April 21, 2018 9:30 am - 12:00 pm
This event does not repeat

Skoldag

Sexan 9.00-12.00    
Övr. klasser 9.30-12.00    
Bibliotek och återlämning    
av böcker och A/V    
Klassvis sångövningar   

Saturday, May 05, 2018 9:30 am - 12:00 pm
This event does not repeat

Skoldag

Sexan 9.00-12-00    
Övr. klasser 9.30-12.00    
Återlämning av biblio-    
teksmaterial och A/V    
Sångövningar med Sexan   

Saturday, May 12, 2018 9:30 am - 12:00 pm
This event does not repeat

Search Calendar

Powered by JCal Pro - the Joomla Calendar